160.00 

W sporcie, w życiu, w biznesie, nasza pewność siebie to cecha, która pozwala nam być sobą, działać swobodnie i zdecydowanie.

Masz zdrową pewność siebie, masz większy luz, większy dystans do siebie, a co za tym idzie jest CI z samym sobą lepiej. To niezwykła cecha która odpowiednio kształtowana zmieni Twoje życie na lepsze.

Kiedy jesteś pewny siebie, masz większą energie w działaniu, potrafisz łatwiej radzić sobie z przeciwnościami i osiągasz lepsze wyniki jak te osoby, którym brakuje pewności siebie. Pewność siebie daje Ci zielone światło do bycia w życiu śmiałym.

Kiedy wzmocnisz pewność siebie łatwiej będzie Ci osiągać Twoje cele bo aby odnosić sukcesy, należy działać i postępować jak człowiek sukcesu, a człowiek sukcesu jest pewny siebie. 

Pewność siebie to umiejętność psychologiczna, którą to szkolenie pomoże Ci zbudować,.

Życie pewnych siebie osób jest lepsze, bo kiedy znasz swoją wartość to zobaczysz jak wiele rzeczy będzie łatwiej Ci przychodziło i jak wiele rzeczy możesz zdziałać.

Wpływ pewności siebie na skuteczność działań sportowych jest ogromny.

Wiara zawodników we własne siły będzie większa wtedy, gdy potrafią przejąć kontrolę nad zdarzeniami dziejącymi się w ich własnym życiu i przypisać swoje sukcesy oraz niepowodzenia czynnikom pozostającym pod ich własną kontrolą. Aby się tak stało potrzebują zbudować solidną pewność siebie i dlatego stworzyłem to szkolenie, aby pokazać im jak to zrobić, używając moich sprawdzonych metod. 

Istnieje związek pomiędzy pewnością siebie a skutecznym działaniem.

Wyznaczenie sobie przez sportowca celu, do którego chce dążyć, oraz sposobu jego osiągnięcia uzależnione jest w głównej mierze od obrazu własnej osoby. Dzięki poczuciu pewności siebie zawodnicy stawiają sobie cele adekwatne do ich możliwości. pewność siebie przesądza o lepszym funkcjonowaniu zawodnika i bezpośrednio wpływa na jego skuteczność. 

Dzięki top pewności siebie będzie efektywniejszy w rywalizacji.

7 w magazynie

Opis

Plan szkolenia TOP pewność siebie – lion mentality:

  1. Czym jest pewność siebie.
  2. Na czym opierać pewność siebie, a na czym nie.
  3. Techniki budujące pewność siebie.
  4. Jak właściwe stawianie celów pozytywnie wpływa na pewność siebie.
  5. Co musisz zacząć robić, aby Twoja pewność siebie wzrastała?
  6. Technika dodająca pewności siebie przed rywalizacją.
  7. Dyskusja z uczestnikami.