Psychologia piłki nożnej

Psychologia piłki nożnej

„Mentalność zawodników to część gry, a niska mentalność obniża wartość piłkarza".

Leo Beenhaker

Umysł i ciało piłkarza są częściami tego samego systemu. To co dzieje się w umyśle piłkarza przekłada się bezpośrednio na jego możliwości fizyczne i zachowanie z nich wynikające. Niestety ta oczywistość jest często pomijana, i nie pracuje się nad nią w klubach profesjonalnie. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych jest o tyle szczególnie ważne, że są one dostępne i przydatne zarówno w funkcjonowaniu na boisku, jak i poza sportem – styl życia piłkarza. Umiejętności komunikowania się, kształtowania właściwych relacji z innymi zawodnikami, sztabem trenerów przekładają się na poziom motywacji i satysfakcji piłkarza. Współpraca z trenerem mentalnym redukuje stres, ogranicza korzystanie z niepożądanych metod radzenia sobie z nim. Niski poziom formy sportowej lub nagłe i niezrozumiałe dla trenera jej obniżenie często ma swoje pozasportowe przyczyny. Aby odnosić sukcesy ważne jest również aby piłkarz inwestował w swój rozwój mentalny, dzięki czemu dowie się jak że wszystko zaczyna się w głowie. Wytrenowana głowa to przewaga nad innymi piłkarzami i lepsze szanse na grę na pełniejsze wykorzystanie swoich umiejętności piłkarskich. Jestem zdania, że sensownym i opłacalnym przedsięwzięciem dla klubu piłkarskiego jest nawiązanie współpracy ze mną – specjalistą od szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej, dla zawodników znalezienie osoby, która przepracuje z nimi rozwijanie mechanizmów automotywacyjnych, kreowanie silnego poczucia własnej skuteczności na boisku, wyposażenie zawodników w techniki pozwalające świadomie kontrolować własne emocje, budowanie dobrych relacji i dobrej atmosfery w zespole. To i wiele więcej obszarów do współpracy oferuję klubom piłkarskim, które zdecydują się zaprosić mnie do swojego sztabu szkoleniowego. Tylko systematyczna praca z trenerem mentalnym nad mentalnością może przynieść widoczne i trwałe efekty współpracy.

Pamiętajmy – wiedza psychologiczna powinna stanowić integralną cześć systemu przygotowania zawodników piłki nożnej. Nowoczesna piłka wymaga od zawodnika oprócz bardzo dobrego przygotowania ogólnego, wysokiego poziomu techniki i taktyki odpowiednio rozwiniętej aktywności myślenia, szybkiej orientacji w ciągle zmieniających się sytuacjach boiskowych.

„Szybkość podejmowania decyzji, rozumienie gry i koncentracja to niezwykle istotne czynniki współczesnego futbolu”

Fabio Capello

Mentalność kolektywna, szacunek dla kolegów i trenerów powinny być podstawą w selekcji najlepszych zawodników. Etyka, moralność i charakter są podstawą piramidy selekcyjnej według francuskiego modelu szkolenia. Umiejętności techniczne według tego modelu są dopiero na trzecim miejscu. Bardziej istotna jest percepcja i czytanie gry.

„Gra toczy się coraz szybciej i szybkie czytanie gry stanie się w przyszłości najbardziej istotnym elementem”

Arsene Wenger

„Gdybym nie był tak silny psychicznie, nie udałoby mi się grać w drużynach w których grałem, ani w reprezentacji. Nie mam co do tego wątpliwości"

Cristiano Ronaldo